Descriere proiect si contextul general

Sectorul de autostrada Lugoj-Deva face parte din Coridorul IV din TEN-T (Retea de Transport Trans Europeana) care, pe teritoriul Romaniei, se desfasoara de la Nadlac (granita cu Ungaria) spre Pitesti si in cele din urma Constanta, la Marea Neagra.

Proiectul Construcţia autostrăzii Lugoj-Deva, parte a coridorului Paneuropean de Transport nr. IV, a fost promovat în cadrul Axei prioritare 1 „Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE” domeniul major de intervenţie 1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7”.

Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România – CNADNR S.A. este autoritatea responsabilă de implementarea proiectului, de organizarea procesului de achiziție publică si a celui de contractare, si in același timp este Beneficiarul final al acestui proiect.

CNADNR SA este o societate de stat subordonata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Dezvoltarea Coridoarelor Trans-Europene de Transport este o prioritate internațională, fapt care a fost menționat într-o serie de acorduri și inițiative internaționale, iar România s-a angajat să își îndeplinească obligațiile față de acest țel comun european.

La 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a UE și a devenit eligibilă pentru Fondurile de Coeziune din 2007.

În data de 10.03.2006 a fost agreat de către Comisia Europeană si Guvernul României, Memorandumul de Finanțare pentru măsura ISPA 2004/RO/16/P/PA/002/01 având ca obiectiv ”Asistență tehnică pentru Pregătirea proiectului de Drum pentru Fondul de Coeziune, Pregătire Proiect tehnic și Documentație de atribuire pentru autostrăzile Nădlac-Arad, Lugoj-Deva și Orăștie-Sibiu”. În cadrul acestui contract a fost realizat numai studiul de fezabilitate.

Contractul „Proiectare si Executie Autostrada Lugoj – Deva, Lot 2: km 27+620 – km 56+220” face parte din proiectul Constructia autostrazii Lugoj – Deva Lot 2, Lot 3 si Lot 4  (sectorul Dumbrava – Deva)”.

Scopul Obiectivului este ca prin construirea acestei autostrazi, sa se asigure conducatorilor de vehicule o cale de legatura confortabila, cu capacitate mare de preluare a traficului.

Permanent link to this article: http://autostrada-lugoj-deva-lot2.ro/date-generale-3/descriere-proiect-si-contextul-general/